Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Äitien ja isien työllisyys pysynyt tasaisena

Vuonna 2016 työllisyysaste oli 20–59-vuotiailla miehillä keskimäärin 79 prosenttia ja naisilla 76 prosenttia. Kuitenkin varsinkin miehillä työllisyysasteen vaihtelu perhemuodon mukaan on suurta: vuonna 2016 lapsiperheiden isillä työllisyysaste oli 90 prosenttia, kun taas lapsettomilla miehillä se oli 73 prosenttia. Tilanne on pysynyt melko samanlaisena viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Isien ja lapsettomien miesten työllisyysasteet vuosina 2012–2016, 20─59-vuotiaat, %

Kuvio 1. Isien ja lapsettomien miesten työllisyysasteet vuosina 2012–2016, 20─59-vuotiaat, %

Naisten työllisyys ei vaihtele perhemuodon mukaan niin paljon kuin miesten, mutta lapsettomien naisten työllisyysaste on ollut hieman korkeampi kuin alle 18-vuotiaiden lasten äitien. Vuonna 2016 lapsettomien naisten työllisyysaste oli 77 prosenttia ja lapsiperheen äitien 74 prosenttia. Naisten työllisyysaste on pysynyt melko tasaisena vuosien 2012 ja 2016 välisenä aikana (ks. kuvio 2).

Kuvio 2. Äitien ja lapsettomien naisten työllisyysasteet vuosina 2012–2016, 20─59-vuotiaat, %

Kuvio 2. Äitien ja lapsettomien naisten työllisyysasteet vuosina 2012–2016, 20─59-vuotiaat, %

Vuonna 2016 alle 18-vuotiaiden lasten isien työttömyysaste oli selvästi matalampi (5 %) kuin miesten, joilla ei ollut alaikäisiä lapsia (11 %). Sen sijaan naisten työttömyysasteet olivat samalla tasolla (8 %) riippumatta siitä, oliko heillä alaikäisiä lapsia vai ei.


Lähde: Työvoimatutkimus 2016 Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2016, 2. Äitien ja isien työllisyys pysynyt tasaisena . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/14/tyti_2016_14_2017-10-10_kat_002_fi.html