Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 876,2 876,2 0,0 0,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 15,0 13,4 -1,7 -11,1
Maatalous 01 6,2 5,9 -0,3 -5,3
C Teollisuus 10-33 131,7 136,5 4,8 3,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 14,8 17,2 2,4 16,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 17,7 18,8 1,2 6,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,2 20,1 1,9 10,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,6 24,4 0,8 3,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,2 45,2 -1,0 -2,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,2 10,8 -0,4 -3,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,9 11,3 -0,6 -4,8
F Rakentaminen 41-43 58,7 63,9 5,2 8,8
Talonrakentaminen 41 20,9 22,5 1,6 7,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 30,6 35,1 4,6 15,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 98,2 98,1 0,0 0,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,8 18,5 2,7 17,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,6 32,4 -3,2 -9,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 46,7 47,2 0,5 1,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 51,9 50,9 -0,9 -1,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 34,1 31,5 -2,7 -7,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,7 19,5 1,7 9,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 25,3 23,2 -2,1 -8,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 43,4 42,8 -0,7 -1,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,8 27,6 -3,1 -10,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 58,7 56,2 -2,5 -4,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,2 24,5 1,3 5,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,4 36,5 -3,0 -7,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,4 21,0 -1,4 -6,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 48,9 47,9 -1,0 -2,0
P Koulutus 85 70,1 67,7 -2,4 -3,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 149,8 158,3 8,5 5,7
Terveyspalvelut 86 69,3 73,1 3,8 5,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,2 35,2 2,0 5,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,3 50,0 2,7 5,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,2 17,2 1,1 6,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23,8 22,5 -1,2 -5,1
X Toimiala tuntematon 00 2,4 2,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2018, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_035_fi.html