Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 494 2 573 79 3,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 104 3 3,3
Maatalous 01 75 76 1 0,8
C Teollisuus 10-33 325 339 13 4,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 42 44 2 4,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 49 0 0,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 48 1 2,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 55 -1 -0,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 99 103 4 4,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 40 6 18,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 31 24 -6 -21,0
F Rakentaminen 41-43 189 196 8 4,0
Talonrakentaminen 41 73 74 1 1,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 96 100 4 4,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 299 9 3,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 47 4 8,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 89 86 -3 -2,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 158 167 8 5,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 138 147 10 7,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 87 95 8 9,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 53 2 3,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 90 3 3,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 107 113 5 5,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 85 78 -7 -8,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 168 174 7 3,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 69 6 9,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 115 116 1 1,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 66 66 1 0,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 119 3 2,9
P Koulutus 85 176 186 10 5,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 411 425 14 3,4
Terveyspalvelut 86 189 193 3 1,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 100 10 10,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 131 132 1 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 68 64 -4 -6,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 90 5 6,2
X Toimiala tuntematon 00 2 8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2018, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/II - 2018/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_028_fi.html