Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 806,5 826,5 20,0 2,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,3 18,1 1,8 10,7
Maatalous 01 9,4 9,0 -0,5 -5,0
C Teollisuus 10-33 125,8 129,3 3,4 2,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,8 17,9 2,1 13,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 17,6 19,7 2,1 12,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,0 18,6 0,6 3,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,4 19,9 -0,5 -2,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 41,4 40,2 -1,1 -2,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,6 12,9 0,3 2,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,6 8,9 -2,7 -23,1
F Rakentaminen 41-43 66,0 71,7 5,7 8,6
Talonrakentaminen 41 22,9 26,3 3,4 14,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 33,9 35,7 1,7 5,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 91,8 96,0 4,2 4,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,9 17,1 2,3 15,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 29,5 29,7 0,2 0,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 47,4 49,1 1,7 3,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 48,1 51,8 3,7 7,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 29,6 34,7 5,1 17,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,4 17,0 -1,4 -7,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,8 27,8 1,0 3,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 32,1 38,7 6,6 20,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,5 25,9 -4,6 -15,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 48,2 50,5 2,3 4,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 20,5 23,2 2,7 13,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,7 38,3 -0,4 -1,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,2 23,1 1,8 8,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,0 42,4 -1,6 -3,5
P Koulutus 85 49,3 51,6 2,3 4,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 137,2 136,1 -1,1 -0,8
Terveyspalvelut 86 61,0 58,7 -2,4 -3,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,6 36,7 2,1 5,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 41,5 40,8 -0,7 -1,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,1 14,5 -1,6 -9,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,8 21,8 0,1 0,3
X Toimiala tuntematon 00 2,2 3,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2018, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_035_fi.html