Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1038,0 1062,8 24,8 2,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 45,8 45,3 -0,4 -0,9
Maatalous 01 33,2 32,7 -0,5 -1,4
C Teollisuus 10-33 146,5 148,3 1,7 1,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,6 20,2 1,6 8,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,5 21,8 2,3 11,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,7 19,3 -1,3 -6,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,4 25,2 1,8 7,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,6 47,5 -1,1 -2,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,7 14,3 -1,5 -9,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,7 10,8 -1,9 -14,6
F Rakentaminen 41-43 86,6 92,3 5,7 6,6
Talonrakentaminen 41 31,6 33,3 1,7 5,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 45,9 50,2 4,3 9,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 115,3 119,9 4,6 4,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 20,4 22,1 1,8 8,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,4 42,1 5,7 15,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 58,6 55,7 -2,9 -4,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 62,7 63,6 0,9 1,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 43,0 43,0 0,0 0,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,8 20,6 0,9 4,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,0 34,9 4,9 16,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,0 52,4 6,4 13,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,6 32,7 1,2 3,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 75,6 76,2 0,6 0,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 28,8 31,7 3,0 10,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 43,5 45,4 1,9 4,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,1 24,9 0,8 3,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,0 47,1 -1,9 -3,9
P Koulutus 85 71,6 69,6 -2,0 -2,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 161,4 165,2 3,8 2,3
Terveyspalvelut 86 75,7 73,7 -2,1 -2,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,7 39,6 4,9 14,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 51,0 51,9 1,0 1,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,6 23,3 -0,3 -1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 33,6 32,4 -1,3 -3,7
X Toimiala tuntematon 00 2,4 3,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2018, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_029_fi.html