Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 894,4 910,3 15,9 1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,5 16,0 -0,5 -2,9
Maatalous 01 8,0 7,2 -0,8 -10,3
C Teollisuus 10-33 136,8 138,7 1,9 1,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,6 18,4 1,8 11,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,4 20,3 1,9 10,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,9 18,7 -1,2 -5,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,5 23,5 2,0 9,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 47,4 46,2 -1,2 -2,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,0 11,5 -1,5 -11,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,5 10,4 -2,1 -16,9
F Rakentaminen 41-43 67,9 71,0 3,1 4,6
Talonrakentaminen 41 24,8 25,4 0,6 2,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 34,9 37,7 2,8 8,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 99,7 103,2 3,5 3,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,0 18,4 1,5 8,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 32,9 37,6 4,7 14,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 49,9 47,2 -2,7 -5,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 52,6 55,0 2,4 4,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 33,5 35,0 1,5 4,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,1 20,0 0,9 4,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,3 30,3 4,0 15,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 40,1 47,3 7,1 17,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,7 29,1 0,4 1,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 58,1 57,5 -0,6 -1,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 25,4 26,8 1,4 5,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,5 38,8 1,3 3,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,6 21,4 0,8 3,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 48,7 47,0 -1,6 -3,4
P Koulutus 85 69,6 67,4 -2,2 -3,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 154,4 155,2 0,8 0,5
Terveyspalvelut 86 71,1 67,1 -4,0 -5,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,7 38,3 4,6 13,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,5 49,7 0,2 0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,9 17,6 -0,3 -1,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,9 22,8 -2,1 -8,5
X Toimiala tuntematon 00 2,3 3,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2018, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_035_fi.html