Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2016 - 2018, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4011,6 4040,4 4132,7 92,2 2,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 199,4 195,8 198,2 2,3 1,2
Maatalous 01 149,5 146,7 148,7 2,0 1,4
C Teollisuus 10-33 565,1 571,1 580,6 9,5 1,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 75,8 72,7 77,3 4,6 6,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 85,7 77,8 84,1 6,3 8,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 80,4 79,8 79,9 0,1 0,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 95,3 96,8 97,4 0,6 0,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 174,6 182,4 182,1 -0,3 -0,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 53,4 61,5 59,8 -1,6 -2,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 49,0 49,9 40,9 -9,0 -18,1
F Rakentaminen 41-43 328,8 339,6 359,4 19,7 5,8
Talonrakentaminen 41 123,6 123,2 131,8 8,6 7,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 177,5 180,2 190,8 10,6 5,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 471,2 457,1 474,0 16,9 3,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 73,0 78,8 88,1 9,3 11,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 157,3 149,0 152,9 3,9 2,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 240,9 229,3 233,0 3,7 1,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 246,9 239,5 245,8 6,3 2,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 168,2 164,0 167,3 3,3 2,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 78,8 75,5 78,5 3,0 4,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 131,1 126,4 132,0 5,6 4,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 172,0 179,3 191,9 12,7 7,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 125,6 132,8 126,7 -6,2 -4,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 270,8 286,1 291,4 5,3 1,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 102,1 105,2 116,8 11,7 11,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 172,3 178,7 176,4 -2,3 -1,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 99,8 100,2 100,1 -0,1 -0,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184,4 188,7 186,7 -1,9 -1,0
P Koulutus 85 242,5 255,5 256,8 1,3 0,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 624,1 614,8 640,8 26,0 4,2
Terveyspalvelut 86 289,3 286,6 291,3 4,7 1,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 144,3 139,2 151,7 12,4 8,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 190,5 188,9 197,8 8,9 4,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 89,2 90,7 88,6 -2,1 -2,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 126,6 126,0 129,9 3,8 3,1
X Toimiala tuntematon 00 12,5 8,5 12,7 4,2 49,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2018, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2016 - 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_049_fi.html