Liitetaulukko 15. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat

  Osa-aikatyölliset, 1000 henkilöä
Vuosi
2014    2015    2016 2017 2018
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 377 378 399 408 424
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 25 24 26 24 25
C Teollisuus 10-33 19 19 19 18 22
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 . . . . .
F Rakentaminen 41-43 11 12 13 13 15
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 68 66 70 73 72
H Kuljetus ja varastointi 49-53 20 22 21 23 22
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27 29 30 32 29
J Informaatio ja viestintä 58-63 7 9 8 9 11
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 8 8 9 9 8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 24 24 24 27 30
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 21 24 26 22 24
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 6 6 5 6 7
P Koulutus 85 26 28 29 28 31
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 63 61 68 70 72
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21 20 23 25 25
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24 22 25 26 28

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 15. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_015_fi.html