Liitetaulukko 24. Työttömät ja työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat

  Työttömät, 1000 henkilöä Työttömyysaste, %
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Aluehallintovirasto                    
Koko maa 232 252 237 234 202 8,7 9,4 8,8 8,6 7,4
Etelä-Suomen AVI 92 101 92 94 87 7,9 8,5 7,7 7,9 7,1
Lounais-Suomen AVI 30 33 32 29 23 9,0 9,8 9,6 8,7 6,7
Itä-Suomen AVI 24 26 28 26 21 9,4 10,0 11,0 10,1 8,3
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 52 57 53 54 45 8,8 9,7 9,1 9,2 7,5
Pohjois-Suomen AVI 25 24 22 21 18 11,2 11,0 9,9 9,3 7,8
Lapin AVI 8 10 9 9 7 9,7 11,8 10,7 10,5 8,9
Ahvenanmaan valtionvirasto 1 1 1 0 1 4,1 4,7 4,0 2,6 3,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 24. Työttömät ja työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2014 - 2018, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_024_fi.html