Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-64-vuotiaat, %

  Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet, %
Ikäluokka
15-64    15-24    25-34    35-44    45-54    55-64   
Sukupuoli              
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 37,6 21,3 42,5 51,9 51,3 31,0
- jatkuva osa-aikatyö 12,0 19,5 8,8 8,4 5,9 11,7
- määräaikainen kokoaikatyö 35,1 36,3 37,3 31,0 30,8 36,6
- määräaikainen osa-aikatyö 15,4 22,9 11,3 8,7 12,0 20,7
Määräaikainen työ yhteensä 50,5 59,2 48,7 39,8 42,8 57,3
Osa-aikainen työ yhteensä 27,3 42,4 20,1 17,1 17,9 32,4
Miehet Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 47,3 28,7 51,7 65,9 63,6 38,4
- jatkuva osa-aikatyö 8,8 14,1 7,0 5,8 . .
- määräaikainen kokoaikatyö 32,9 39,8 32,6 24,2 25,6 36,7
- määräaikainen osa-aikatyö 11,0 17,5 8,8 . 6,7 15,8
Määräaikainen työ yhteensä 43,9 57,3 41,3 28,3 32,3 52,5
Osa-aikainen työ yhteensä 19,8 31,5 15,7 9,8 10,8 24,8
Naiset Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 28,6 14,8 33,2 40,2 39,3 24,7
- jatkuva osa-aikatyö 14,9 24,4 10,6 10,5 7,6 13,9
- määräaikainen kokoaikatyö 37,1 33,2 42,2 36,7 35,9 36,5
- määräaikainen osa-aikatyö 19,4 27,7 14,0 12,7 17,2 24,9
Määräaikainen työ yhteensä 56,5 60,9 56,1 49,3 53,1 61,4
Osa-aikainen työ yhteensä 34,3 52,1 24,6 23,1 24,8 38,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 15-64-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_044_fi.html