Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Lasten lukumäärä ja ikä vaikuttavat äitien työmarkkina-asemaan

Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä perheessä vaikuttaa etenkin äitien työllisyyteen. Vuonna 2018 yhden tai kahden lapsen äideistä keskimäärin 80 prosenttia oli työllisiä, kun taas vähintään kolmen lapsen äideistä työllisiä oli 65 prosenttia.

Kahden alle 18-vuotiaan lapsen äitien työllisyysaste nousi eniten, 78 prosentista 83 prosenttiin vuodesta 2014 vuoteen 2018. Kolme- tai useampilapsisten äitien työllisyysaste nousi samalla aikavälillä kahdella prosenttiyksiköllä, kun taas yksilapsisten äitien työllisyysaste pysyi ennallaan 77 prosentissa molempina vuosina.

Isien työllisyysaste on useana peräkkäisenä vuotena ollut noin 90 prosenttia lasten lukumäärästä riippumatta. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Isien ja äitien työllisyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuonna 2018, 20–59-vuotiaat, %

Kuvio 3. Isien ja äitien työllisyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuonna 2018, 20–59-vuotiaat, %

Perheen nuorimman lapsen ikä vaikuttaa äitien työllisyyteen erityisesti lapsen ollessa pieni. Äitien työllisyysaste kuitenkin nousee varsin nopeasti lapsen kasvaessa (kuvio 4, liitetaulukko 1). Kun alle 1-vuotiaiden lasten äideistä vuonna 2018 työllisiä oli 32 prosenttia, 1–2-vuotiaiden lasten äideistä työllisiä oli jo 58 prosenttia ja 3−6-vuotiaiden lasten äideistä 84 prosenttia. Kouluikäisten lasten äideistä työllisiä oli 89 prosenttia.

Vuonna 2018 työllisistä äideistä, joilla on 1–2-vuotias lapsi, 24 prosenttia teki osa-aikatyötä. Äitien kokoaikatyö yleistyy lasten kasvaessa. Työllisistä äideistä, joilla oli kouluikäinen eli 7–17-vuotias lapsi, vain 11 prosenttia teki osa-aikatyötä vuonna 2018. Isien osa-aikatyö on hyvin vähäistä.

Kuvio 4. Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014–2018, 20–59-vuotiaat, %

Kuvio 4. Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2014–2018, 20–59-vuotiaat, %

Kahden huoltajan lapsiperheissä isät ovat perhevapaalla keskimäärin lyhemmän aikaa kuin äidit. Isyysvapaan tai alle kolmen kuukauden pituisen vanhempain- tai hoitovapaan aikana isät luokittuvat työllisiksi, ja siksi perhevapailla ei ole juuri vaikutusta isien työllisyysasteeseen.

Niiden kahden huoltajan perheiden osuus, joissa molemmat vanhemmat ovat työllisiä, on kasvanut vuonna 2018 vuoteen 2014 verrattuna. Molemmat vanhemmat olivat työllisiä 73 prosentissa kaikista kahden huoltajan lapsiperheistä vuonna 2018, kuin vuonna 2014 osuus oli 68 prosenttia. Nuorimman lapsen ollessa 3–6-vuotias kahden huoltajan perheistä 81 prosenttia oli sellaisia, joissa molemmat vanhemmat olivat työllisiä, ja kouluikäisten lasten perheistä 85 prosenttia. (Kuvio 5.)

Vaikka äitien työllisyys lisääntyy nopeasti nuorimman lapsen täytettyä vuoden, se on isien työllisyyttä matalammalla tasolla siihen asti, kun nuorinkin lapsi menee kouluun. Vuonna 2018 kahden huoltajan perheissä äitien työllisyysaste oli jo 90 prosenttia nuorimman lapsen saavutettua kouluiän.

Kaikista kahden huoltajan lapsiperheistä 3 prosentissa molemmat vanhemmat olivat ei-työllisiä.

Kuvio 5. Vanhempien työmarkkina-asema kahden 20–59-vuotiaan huoltajan lapsiperheissä nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2018, %

Kuvio 5. Vanhempien työmarkkina-asema kahden 20–59-vuotiaan huoltajan lapsiperheissä nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2018, %

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, 3 Lasten lukumäärä ja ikä vaikuttavat äitien työmarkkina-asemaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_kat_003_fi.html