Liitetaulukko 4. Työvoimaosuudet lasten lukumäärän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat

  Työvoimaosuus, %
Vuosi
2014    2015    2016    2017    2018   
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 84,3 84,5 84,2 85,1 86,0
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 86,9 86,6 86,9 87,5 88,1
- 1 lapsi 87,7 86,6 86,7 86,8 88,1
- 2 lasta 89,1 89,1 89,5 90,4 91,1
- 3 lasta tai enemmän 80,9 81,5 82,2 83,0 82,2
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 82,8 83,3 82,7 83,8 84,7
Miehet Yhteensä 86,2 86,2 86,3 87,3 88,3
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 94,9 94,5 94,6 94,8 95,5
- 1 lapsi 94,2 93,6 93,8 93,3 94,7
- 2 lasta 96,0 95,2 96,1 96,1 96,5
- 3 lasta tai enemmän 94,1 94,7 93,6 95,1 95,1
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 81,7 81,9 82,0 83,5 84,6
Naiset Yhteensä 82,2 82,7 82,0 82,9 83,5
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 79,5 79,3 79,7 80,8 81,3
- 1 lapsi 81,9 80,3 80,5 81,2 82,1
- 2 lasta 82,6 83,3 83,2 85,1 86,0
- 3 lasta tai enemmän 68,1 68,8 71,3 71,5 70,0
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 83,9 84,8 83,4 84,2 84,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, Liitetaulukko 4. Työvoimaosuudet lasten lukumäärän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_tau_004_fi.html