Liitetaulukko 6. Työttömyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat

  Työttömyysaste, %
Vuosi
2014    2015    2016    2017    2018   
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 8,0 9,0 8,3 8,2 6,8
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 5,7 5,8 6,2 5,2 4,3
- 1 lapsi 6,1 6,1 6,4 6,5 4,3
- 2 lasta 5,1 5,3 6,0 4,0 3,3
- 3 lasta tai enemmän 6,2 6,2 5,9 4,8 6,4
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 9,4 10,9 9,5 9,9 8,2
Miehet Yhteensä 8,9 9,6 8,7 8,6 6,9
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 5,1 4,8 4,9 3,9 3,5
- 1 lapsi 5,7 4,9 5,1 5,3 2,9
- 2 lasta 4,6 4,6 4,8 2,9 3,1
- 3 lasta tai enemmän 4,8 5,2 4,4 3,1 5,7
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 11,3 12,4 11,0 11,3 8,9
Naiset Yhteensä 7,1 8,4 7,8 7,7 6,6
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 6,4 6,9 7,6 6,5 5,1
- 1 lapsi 6,5 7,4 7,8 7,6 5,7
- 2 lasta 5,7 6,1 7,3 5,1 3,5
- 3 lasta tai enemmän 8,0 7,5 7,8 7,0 7,3
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 7,4 9,3 7,9 8,4 7,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, Liitetaulukko 6. Työttömyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_tau_006_fi.html