Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 469 2 513 44 1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 92 99 7 7,9
Maatalous 01 66 67 2 2,6
C Teollisuus 10-33 328 314 -14 -4,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 44 0 0,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 47 -1 -1,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 42 -5 -10,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 55 -2 -3,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 103 94 -9 -8,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 33 3 10,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 22 -3 -12,9
F Rakentaminen 41-43 188 187 -1 -0,7
Talonrakentaminen 41 69 70 1 1,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 103 97 -6 -5,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 281 278 -3 -0,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 46 43 -3 -7,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 93 11 14,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 153 143 -11 -7,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 136 140 4 2,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 84 87 3 3,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 53 1 1,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 95 17 22,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 109 116 7 6,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 77 5 6,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 175 181 6 3,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 67 70 3 5,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 107 113 6 5,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 63 64 1 1,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 121 8 6,9
P Koulutus 85 187 195 8 4,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 419 407 -11 -2,7
Terveyspalvelut 86 194 178 -16 -8,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 103 12 12,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 133 126 -7 -5,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 66 69 3 4,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 91 4 4,3
X Toimiala tuntematon 00 6 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2019, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_028_fi.html