Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 144 2 174 30 1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 31 31 0 0,9
Maatalous 01 14 12 -3 -17,9
C Teollisuus 10-33 306 295 -11 -3,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 39 40 0 0,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 44 43 -0 -0,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 41 -5 -10,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 51 -2 -3,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 100 92 -7 -7,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 25 28 3 11,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 22 -3 -13,4
F Rakentaminen 41-43 145 143 -2 -1,7
Talonrakentaminen 41 51 52 2 3,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 80 73 -7 -8,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 245 243 -3 -1,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 39 35 -3 -8,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 72 82 10 13,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 135 126 -9 -6,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 124 3 2,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 71 73 3 3,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 51 1 1,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 70 85 16 22,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 97 105 7 7,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 65 70 4 6,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 132 138 6 4,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 59 61 2 4,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 94 101 7 7,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 54 56 3 5,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 121 8 6,9
P Koulutus 85 182 189 7 3,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 397 384 -13 -3,3
Terveyspalvelut 86 180 162 -17 -9,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 102 11 12,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 120 -7 -5,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 49 52 3 5,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 65 66 1 1,4
X Toimiala tuntematon 00 5 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2019, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_034_fi.html