Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 876,2 889,4 13,2 1,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 13,4 15,6 2,2 16,8
Maatalous 01 5,9 5,1 -0,8 -13,3
C Teollisuus 10-33 136,5 133,8 -2,7 -2,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,2 16,3 -0,9 -5,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,8 20,0 1,2 6,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,1 18,5 -1,6 -7,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,4 22,7 -1,7 -6,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 45,2 43,8 -1,4 -3,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,8 12,5 1,7 15,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,3 10,2 -1,2 -10,4
F Rakentaminen 41-43 63,9 63,0 -0,9 -1,4
Talonrakentaminen 41 22,5 22,9 0,5 2,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 35,1 32,2 -3,0 -8,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 98,1 97,2 -1,0 -1,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,5 14,6 -3,9 -21,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 32,4 38,8 6,4 19,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 47,2 43,8 -3,5 -7,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,9 51,8 0,8 1,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,5 31,6 0,2 0,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,5 20,1 0,6 3,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 23,2 29,6 6,4 27,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 42,8 46,3 3,5 8,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,6 29,9 2,3 8,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 56,2 58,2 2,0 3,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,5 26,2 1,7 6,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 36,5 39,6 3,2 8,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,0 21,4 0,4 2,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,9 51,6 3,7 7,8
P Koulutus 85 67,7 70,4 2,7 4,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 158,3 149,4 -8,9 -5,6
Terveyspalvelut 86 73,1 63,9 -9,3 -12,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,2 40,9 5,7 16,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 50,0 44,7 -5,3 -10,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,2 17,4 0,2 0,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,5 23,4 0,9 3,9
X Toimiala tuntematon 00 2,2 2,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2019, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/I - 2019/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_035_fi.html