Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-64-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä Työllisyysaste, %
Vuosi Vuosi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Aluehallintovirasto                    
Koko maa 2 368 2 380 2 403 2 465 2 487 68,1 68,7 69,6 71,7 72,6
Etelä-Suomen AVI 1 056 1 065 1 073 1 100 1 114 70,5 71,0 71,5 73,1 73,9
Lounais-Suomen AVI 291 293 295 308 309 67,1 67,8 68,7 72,1 72,8
Itä-Suomen AVI 225 222 223 226 223 64,6 64,5 65,7 67,6 68,0
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 516 517 523 537 545 67,7 68,2 69,3 71,4 72,7
Pohjois-Suomen AVI 192 196 203 205 206 63,5 65,3 68,3 69,6 70,1
Lapin AVI 73 73 70 73 75 65,0 65,3 63,9 67,7 70,4
Ahvenanmaan valtionvirasto 15 15 15 15 14 81,8 81,8 83,0 81,7 81,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_007_fi.html