Liitetaulukko 24. Työttömät ja työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat

  Työttömät, 1000 henkilöä Työttömyysaste, %
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Aluehallintovirasto                    
Koko maa 252 237 234 202 184 9,4 8,8 8,6 7,4 6,7
Etelä-Suomen AVI 101 92 94 87 79 8,5 7,7 7,9 7,1 6,5
Lounais-Suomen AVI 33 32 29 23 21 9,8 9,6 8,7 6,7 6,2
Itä-Suomen AVI 26 28 26 21 20 10,0 11,0 10,1 8,3 7,9
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 57 53 54 45 38 9,7 9,1 9,2 7,5 6,3
Pohjois-Suomen AVI 24 22 21 18 19 11,0 9,9 9,3 7,8 8,0
Lapin AVI 10 9 9 7 7 11,8 10,7 10,5 8,9 8,3
Ahvenanmaan valtionvirasto 1 1 0 1 1 4,7 4,0 2,6 3,6 3,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 24. Työttömät ja työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2015 - 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_024_fi.html