Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 566 118 4,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 105 7 6,7
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 353 9 2,4
F Rakentaminen 41-43 193 5 2,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 287 11 3,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 5 3,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 97 4 4,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 123 5 4,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 3 4,2
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 300 14 4,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 4 3,9
P Koulutus 85 187 14 7,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 422 23 5,4
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 157 14 8,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_036_fi.html