Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 557 2 522 -35 -1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 104 100 -4 -4,0
Maatalous 01 67 68 1 1,8
C Teollisuus 10-33 323 331 9 2,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 44 3 8,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 48 45 -3 -6,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 48 2 4,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 50 -3 -5,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 103 108 5 5,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 37 4 10,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 29 4 17,3
F Rakentaminen 41-43 184 184 -0 -0,3
Talonrakentaminen 41 68 68 0 0,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 97 95 -2 -1,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 281 273 -8 -2,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 44 42 -2 -4,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 97 92 -4 -4,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 141 140 -2 -1,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 142 131 -11 -7,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 84 79 -5 -5,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 58 52 -6 -10,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 96 68 -28 -29,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 126 132 6 5,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 78 -2 -3,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 180 200 20 11,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 68 79 11 16,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 121 113 -8 -6,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 71 67 -4 -5,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 110 126 16 14,4
P Koulutus 85 187 202 14 7,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 431 398 -33 -7,7
Terveyspalvelut 86 188 178 -10 -5,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 100 88 -13 -12,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 143 132 -11 -7,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 69 67 -2 -2,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 85 -4 -4,1
X Toimiala tuntematon 00 9 5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2020, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_028_fi.html