Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 901,4 893,2 -8,2 -0,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 15,2 16,0 0,8 5,3
Maatalous 01 5,1 7,7 2,6 51,6
C Teollisuus 10-33 132,6 132,8 0,1 0,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 14,3 16,4 2,2 15,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,2 17,8 -2,5 -12,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,4 19,1 -0,3 -1,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,8 19,9 -0,8 -3,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 45,6 46,0 0,5 1,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,4 13,5 1,1 8,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,1 12,6 1,5 13,4
F Rakentaminen 41-43 62,9 62,2 -0,7 -1,2
Talonrakentaminen 41 21,4 20,9 -0,5 -2,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 33,4 31,9 -1,5 -4,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 100,4 98,6 -1,9 -1,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,6 14,8 -0,8 -5,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,0 37,7 -1,3 -3,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 45,8 46,1 0,3 0,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 52,7 48,3 -4,4 -8,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 30,2 27,8 -2,3 -7,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 22,5 20,5 -2,1 -9,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,2 18,8 -11,4 -37,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 49,7 52,3 2,6 5,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,6 32,0 0,4 1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 57,6 66,3 8,7 15,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,9 30,6 5,7 23,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 43,3 39,1 -4,2 -9,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 25,1 22,5 -2,6 -10,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,9 53,8 7,9 17,3
P Koulutus 85 68,4 73,6 5,2 7,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 158,5 146,8 -11,7 -7,4
Terveyspalvelut 86 68,1 64,6 -3,5 -5,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 38,1 34,2 -4,0 -10,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 52,2 48,0 -4,2 -8,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,5 17,1 -0,4 -2,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,3 21,2 -0,1 -0,3
X Toimiala tuntematon 00 2,6 2,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2020, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_035_fi.html