Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4 Huomautuksia liitetaulukoihin

  • Liitetaulukoissa esitettäviin pieniin, korkeintaan 4 000 henkeä koskeviin lukuihin on suhtauduttava varauksella. Niiden taustalla oleva vastaajien määrä on vähäinen.

  • Taulukoissa käytetyt symbolit

    Määrä pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä ”0”

    Ei mitään ilmoitettavaa tai tieto liian epävarma esitettäväksi ”.”

  • Pyöristyksistä johtuen taulukoiden summat eivät aina täsmää.

  • Työvoimatutkimuksen vuoden 2016 aineistossa on otettu käyttöön Kansallinen koulutusluokitus 2016 , joka pohjautuu ISCED 2011 -luokitukseen. Edeltävän koulutusasteluokituksen 2011 luokka 3, keskiasteen koulutus, on jaettu toisen asteen koulutukseen (luokka 3) ja erikoisammattitutkintoihin (luokka 4). Liitetaulukoissa 9 ja 25 nämä molemmat luokat (3, 4) on yhdistetty toisen asteen koulutukseen.

  • Vuodesta 2018 alkaen koulutustiedot ovat tutkimusvuotta edeltävän vuoden tutkintorekisterin tietoja. Aiempien vuosien koulutustiedot ovat tutkimusvuoden tutkintorekisterin tietoja.

  • Toimialan ja työnantajasektorin mukaisissa tiedoissa yhteensä-luokka sisältää ne, joilla kyseinen tieto on tuntematon.

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön soveltuvin osin Sektoriluokitus 2012 tilastovuoden 2020 alusta lähtien. Sektoriluokitus 2012 korvasi työvoimatutkimuksen kansallisen sovelluksen työnantajasektoriluokituksesta. Uuden ja vanhan luokittelun mukaiset työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Lisätietoja: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2020-02-25_men_001.pdf ja

https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2020-04-23_uut_001.pdf

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, 4 Huomautuksia liitetaulukoihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_kat_004_fi.html