Liitetaulukko 9. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Vuosi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sukupuoli Koulutusaste                    
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 2 474 2 483 2 457 2 447 2 437 2 448 2 473 2 540 2 566 2 528
Toisen asteen koulutus (3,4) 1 120 1 139 1 120 1 103 1 098 1 103 1 097 1 116 1 128 1 078
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 997 1 003 1 025 1 043 1 057 1 064 1 102 1 129 1 164 1 210
- alin korkea-aste (5) 351 326 308 300 293 282 273 271 255 239
- alempi korkeakouluaste (6) 315 335 355 366 382 399 423 438 463 493
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 331 342 362 377 382 383 407 420 447 478
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 357 342 312 302 282 282 274 294 274 240
Miehet Yhteensä 1 278 1 277 1 261 1 254 1 249 1 267 1 282 1 317 1 327 1 314
Toisen asteen koulutus (3,4) 622 632 623 608 607 620 623 640 648 633
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 438 438 449 457 461 466 479 489 509 530
- alin korkea-aste (5) 134 122 116 116 112 109 105 101 96 90
- alempi korkeakouluaste (6) 147 157 165 166 174 181 191 194 213 229
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 157 158 168 175 175 176 183 195 199 212
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 217 208 189 190 180 181 180 188 170 151
Naiset Yhteensä 1 196 1 206 1 195 1 193 1 188 1 182 1 191 1 223 1 239 1 214
Toisen asteen koulutus (3,4) 498 507 497 495 491 483 473 477 480 445
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 558 565 575 586 595 598 623 640 655 680
- alin korkea-aste (5) 217 203 192 184 181 173 168 171 158 149
- alempi korkeakouluaste (6) 168 178 190 200 207 218 232 244 249 265
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 173 184 193 202 207 207 224 225 248 266
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 139 134 123 112 102 101 94 106 103 89

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 9. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_009_fi.html