Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Vuosi
2016 2017 2018 2019 2020
Työnantajasektori Toimiala TOL 2008          
Työnantajasektorit yhteensä Toimialat yhteensä 00-99 2 448 2 473 2 540 2 566 2 528
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 99 101 105 99
C Teollisuus 10-33 327 326 337 329 329
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 29 24 24 30
F Rakentaminen 41-43 178 187 198 193 188
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 282 292 287 270
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 139 143 143 134
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 85 86 97 78
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 106 114 123 130
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 81 77 77 81
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 163 172 179 181 199
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 109 112 112 119 113
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 115 116 113 121
P Koulutus 85 173 181 184 187 189
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 404 417 422 411
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 66 65 68 65
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 87 88 89 84
Yksityinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 783 1 794 1 862 1 892 1 871
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 94 91 94 99 94
C Teollisuus 10-33 327 325 336 328 329
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 17 17 15 16 28
F Rakentaminen 41-43 174 181 192 187 184
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 289 280 291 285 269
H Kuljetus ja varastointi 49-53 138 134 137 139 131
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 77 78 78 88 71
J Informaatio ja viestintä 58-63 97 101 111 120 121
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 75 71 73 79
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 130 139 151 151 164
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 89 89 88 96 95
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 4 4 4 3 .
P Koulutus 85 28 29 28 28 34
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 119 118 129 137 134
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 46 46 50 48
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 85 86 88 83
Julkinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 657 674 673 669 652
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 7 7 7 6 4
C Teollisuus 10-33 . . . . .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12 11 9 8 .
F Rakentaminen 41-43 4 6 5 6 4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 . . . . .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 3 6 5 4 2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 8 7 8 9 7
J Informaatio ja viestintä 58-63 4 4 3 4 9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 4 5 6 5 .
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 32 33 29 29 35
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 20 23 24 23 18
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 111 112 110 119
P Koulutus 85 144 153 156 159 155
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 289 285 287 284 276
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 19 19 18 18 17
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 . . . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_012_fi.html