Liitetaulukko 21. Tehdyt työtunnit vuodessa palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Tehty vuosityöaika, työtunteja/palkansaaja
Vuosi
2016 2017 2018 2019 2020
Työnantajasektori Toimiala TOL 2008          
Työnantajasektorit yhteensä Toimialat yhteensä 00-99 1 602 1 601 1 592 1 582 1 581
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 1 903 1 838 1 883 1 932 1 874
C Teollisuus 10-33 1 707 1 735 1 715 1 718 1 663
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 703 1 749 1 707 1 756 1 711
F Rakentaminen 41-43 1 796 1 784 1 766 1 746 1 788
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 1 570 1 570 1 563 1 552 1 558
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 689 1 658 1 667 1 648 1 594
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 418 1 394 1 445 1 376 1 256
J Informaatio ja viestintä 58-63 1 701 1 670 1 670 1 678 1 677
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 677 1 648 1 629 1 672 1 687
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 673 1 690 1 631 1 613 1 657
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 550 1 568 1 553 1 581 1 564
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 668 1 635 1 613 1 629 1 640
P Koulutus 85 1 395 1 401 1 383 1 385 1 423
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 522 1 529 1 532 1 504 1 520
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 417 1 375 1 332 1 332 1 288
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 1 459 1 411 1 415 1 383 1 351
Yksityinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 626 1 625 1 616 1 606 1 592
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 1 907 1 828 1 946 1 977 1 867
C Teollisuus 10-33 1 705 1 734 1 713 1 717 1 663
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 691 1 798 1 717 1 750 1 714
F Rakentaminen 41-43 1 796 1 784 1 767 1 746 1 785
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 1 563 1 568 1 562 1 547 1 554
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 681 1 661 1 663 1 649 1 585
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 409 1 394 1 429 1 367 1 226
J Informaatio ja viestintä 58-63 1 700 1 667 1 676 1 675 1 683
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 677 1 657 1 629 1 679 1 689
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 684 1 689 1 622 1 610 1 644
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 545 1 570 1 539 1 581 1 567
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 748 1 817 1 854 1 931 .
P Koulutus 85 1 344 1 372 1 379 1 427 1 438
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 496 1 477 1 482 1 447 1 442
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 310 1 276 1 221 1 218 1 153
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 1 443 1 391 1 399 1 362 1 337
Julkinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 552 1 547 1 536 1 526 1 554
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 1 887 1 881 1 626 1 711 1 923
C Teollisuus 10-33 . . . . .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 721 1 675 1 690 1 768 .
F Rakentaminen 41-43 1 767 1 775 1 745 1 765 1 919
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 . . . . .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 2 038 1 617 1 761 1 607 2 099
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 491 1 401 1 568 1 452 1 517
J Informaatio ja viestintä 58-63 1 708 1 731 1 483 1 760 1 609
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 688 1 524 1 634 1 571 .
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 646 1 698 1 664 1 623 1 700
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 569 1 564 1 597 1 584 1 557
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 664 1 628 1 606 1 620 1 635
P Koulutus 85 1 403 1 405 1 382 1 380 1 420
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 533 1 547 1 550 1 527 1 551
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 591 1 544 1 533 1 552 1 544
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 . . . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 21. Tehdyt työtunnit vuodessa palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_021_fi.html