Liitetaulukko 28. Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan mukaan vuonna 2020, 15-64-vuotiaat

  Väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat Työllisyysaste Työttömyysaste
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia Prosenttia
Maakunta              
Koko maa 3 421 2 662 2 450 212 759 71,6 7,9
Uusimaa 1 118 894 828 66 224 74,1 7,4
Varsinais-Suomi 297 233 216 17 64 72,7 7,4
Satakunta 126 98 91 8 27 72,3 7,7
Kanta-Häme 101 79 74 5 22 72,9 6,4
Pirkanmaa 325 253 231 21 72 71,2 8,4
Päijät-Häme 117 91 84 8 26 71,4 8,3
Kymenlaakso 100 74 68 7 25 67,9 8,9
Etelä-Karjala 74 53 48 5 21 64,4 10,1
Etelä-Savo 81 61 56 5 20 69,6 8,1
Pohjois-Savo 146 110 101 9 37 69,2 7,8
Pohjois-Karjala 95 71 61 10 24 64,1 13,8
Keski-Suomi 168 127 114 13 41 68,0 10,0
Etelä-Pohjanmaa 109 88 83 5 21 76,0 5,8
Pohjanmaa 109 85 80 5 23 73,8 6,1
Keski-Pohjanmaa 38 31 29 2 7 75,3 6,8
Pohjois-Pohjanmaa 252 191 174 16 62 69,1 8,6
Kainuu 42 29 27 2 13 63,9 7,6
Lappi 105 79 71 8 26 67,8 9,6
Ahvenanmaa 18 15 15 1 3 81,4 3,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 28. Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan mukaan vuonna 2020, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_028_fi.html