Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 528 1 314 1 214
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 73 26
Maatalous 01 66 46 21
C Teollisuus 10-33 329 243 87
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 43 22 21
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 44 34 9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 33 16
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 43 9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 107 83 24
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 28 7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 22 8
F Rakentaminen 41-43 188 170 19
Talonrakentaminen 41 71 64 8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 97 88 9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 270 145 125
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 36 6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 94 65 29
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 134 44 90
H Kuljetus ja varastointi 49-53 134 106 28
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 82 69 13
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 37 15
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 26 52
J Informaatio ja viestintä 58-63 130 90 41
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 38 43
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 199 117 82
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 78 58 20
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 113 57 56
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 69 33 36
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 121 53 68
P Koulutus 85 189 59 130
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 411 62 349
Terveyspalvelut 86 186 34 153
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 92 12 80
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 133 16 117
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 27 38
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 24 60

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_030_fi.html