Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkilöä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 528 195 324 1 651 169 175
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 13 16 31 9 27
C Teollisuus 10-33 329 9 18 260 25 17
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 . 2 22 3 .
F Rakentaminen 41-43 188 6 10 127 18 26
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 270 26 51 155 18 19
H Kuljetus ja varastointi 49-53 134 11 18 74 11 19
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 12 20 36 3 6
J Informaatio ja viestintä 58-63 130 5 9 101 9 6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 5 7 55 8 6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 199 18 22 129 16 14
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 113 11 17 74 4 6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 121 3 6 101 9 2
P Koulutus 85 189 15 37 115 14 8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 411 28 63 296 13 9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 17 11 30 3 4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 15 16 42 4 4

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_045_fi.html