Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Palkansaajat yhteensä Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät
Sukupuoli Työnantajasektori        
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 36,3 37,6 35,6 35,8
Yksityinen sektori 36,2 37,9 35,0 35,9
Julkinen sektori 36,6 37,2 36,6 34,5
- valtio 37,4 38,2 36,2 37,4
- kunta 36,4 36,7 36,6 34,3
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 37,7 38,3 37,1 37,6
Yksityinen sektori 37,9 38,6 37,0 37,8
Julkinen sektori 37,1 37,7 37,3 34,8
- valtio 37,8 38,6 36,8 37,2
- kunta 36,6 36,9 37,6 34,5
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 34,9 36,9 34,8 31,4
Yksityinen sektori 33,8 36,9 33,6 30,7
Julkinen sektori 36,4 37,0 36,4 34,3
- valtio 37,0 37,9 35,8 37,8
- kunta 36,3 36,6 36,5 34,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_048_fi.html