Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 491 2 476 -15 -0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 95 100 5 5,7
Maatalous 01 66 74 8 12,6
C Teollisuus 10-33 320 317 -3 -0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 42 -2 -3,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 43 41 -3 -6,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 47 1 1,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 52 1 1,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 100 100 1 0,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 34 -0 -0,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 26 -3 -9,2
F Rakentaminen 41-43 183 181 -3 -1,4
Talonrakentaminen 41 70 68 -1 -2,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 95 92 -3 -2,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 273 284 11 3,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 46 47 1 2,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 94 1 1,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 134 143 8 6,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 146 132 -14 -9,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 87 83 -4 -5,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 58 49 -9 -16,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 94 83 -11 -11,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 119 122 4 3,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 71 -4 -5,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 183 185 1 0,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 70 68 -1 -2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 116 117 1 1,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 68 68 0 0,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 105 112 8 7,4
P Koulutus 85 183 179 -4 -2,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 411 2 0,4
Terveyspalvelut 86 173 177 4 2,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 100 94 -6 -6,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 136 140 3 2,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 70 60 -10 -14,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 87 0 0,1
X Toimiala tuntematon 00 7 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_028_fi.html