Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1023,9 997,7 -26,2 -2,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 42,2 45,2 3,0 7,0
Maatalous 01 30,1 34,0 3,9 12,9
C Teollisuus 10-33 139,7 138,1 -1,6 -1,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,9 16,9 -2,0 -10,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 17,4 18,1 0,7 4,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,4 20,8 0,4 1,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,5 23,6 1,1 4,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 44,6 43,8 -0,8 -1,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,0 15,1 -1,0 -6,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,4 11,1 -1,3 -10,3
F Rakentaminen 41-43 82,3 79,3 -2,9 -3,6
Talonrakentaminen 41 30,9 30,0 -0,9 -2,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 43,3 41,0 -2,3 -5,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 111,3 109,5 -1,8 -1,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 20,4 20,1 -0,3 -1,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 41,4 40,9 -0,5 -1,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 49,5 48,5 -1,0 -2,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,2 55,9 -5,2 -8,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 39,0 36,3 -2,7 -7,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 22,2 19,7 -2,5 -11,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,3 27,6 -6,7 -19,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 51,9 53,1 1,2 2,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 33,5 30,2 -3,3 -9,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 76,8 77,4 0,6 0,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 30,0 29,1 -1,0 -3,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 47,3 45,8 -1,5 -3,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 26,7 27,4 0,7 2,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,8 48,7 3,9 8,8
P Koulutus 85 69,6 67,6 -2,0 -2,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 159,7 155,3 -4,4 -2,8
Terveyspalvelut 86 68,2 67,3 -0,8 -1,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 40,7 37,0 -3,7 -9,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 50,8 51,0 0,2 0,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,2 19,7 -3,5 -15,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 30,4 27,2 -3,2 -10,6
X Toimiala tuntematon 00 3,3 6,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_029_fi.html