Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II 2020/II - 2021/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 969,4 1042,0 72,6 7,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 53,1 57,2 4,2 7,8
Maatalous 01 39,9 44,2 4,3 10,8
C Teollisuus 10-33 139,0 141,6 2,5 1,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,7 19,6 1,9 10,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,1 16,6 -1,6 -8,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 22,4 18,8 -3,6 -15,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,6 23,3 0,7 3,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,6 45,3 2,7 6,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,5 17,9 2,4 15,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 13,1 13,4 0,4 3,0
F Rakentaminen 41-43 88,2 88,7 0,5 0,5
Talonrakentaminen 41 32,6 35,0 2,5 7,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 45,1 43,0 -2,1 -4,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 101,0 114,0 13,1 12,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,4 18,5 0,0 0,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 38,8 40,1 1,3 3,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 43,8 55,5 11,7 26,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 52,4 57,5 5,1 9,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 34,0 38,1 4,0 11,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,4 19,4 1,0 5,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 20,1 27,9 7,8 39,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 50,7 52,4 1,7 3,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,2 31,3 0,1 0,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 73,6 80,6 7,0 9,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 29,4 32,4 2,9 10,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 44,9 48,7 3,9 8,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 27,4 27,7 0,2 0,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,5 45,3 -1,3 -2,7
P Koulutus 85 58,8 65,1 6,3 10,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 151,1 156,4 5,3 3,5
Terveyspalvelut 86 67,3 68,1 0,9 1,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,3 36,1 -0,2 -0,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,5 52,2 4,7 9,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,0 21,7 5,7 35,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 27,1 31,5 4,3 16,0
X Toimiala tuntematon 00 2,6 8,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_029_fi.html