Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II 2020/II - 2021/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 824,6 874,3 49,7 6,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 18,0 20,1 2,2 12,0
Maatalous 01 9,4 11,9 2,5 27,1
C Teollisuus 10-33 127,8 129,6 1,8 1,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,0 16,8 1,9 12,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 17,0 15,9 -1,1 -6,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,3 17,8 -3,5 -16,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,6 20,5 -0,1 -0,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 41,7 44,0 2,4 5,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,3 14,5 2,2 18,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,5 13,3 0,8 6,6
F Rakentaminen 41-43 67,2 64,5 -2,7 -4,1
Talonrakentaminen 41 24,1 24,6 0,5 1,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 33,3 30,6 -2,7 -8,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 86,4 95,9 9,6 11,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,8 14,0 -0,8 -5,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 33,5 34,7 1,2 3,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 38,1 47,3 9,2 24,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 44,1 48,0 3,8 8,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 26,4 30,0 3,6 13,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,8 18,0 0,2 1,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 14,0 21,4 7,4 52,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 47,0 47,9 0,9 2,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,2 27,7 -0,4 -1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 60,5 64,9 4,4 7,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,6 28,5 1,9 7,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,8 41,8 3,0 7,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,8 23,3 -0,5 -2,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,5 45,3 -1,2 -2,6
P Koulutus 85 57,3 62,3 5,0 8,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 143,7 147,3 3,6 2,5
Terveyspalvelut 86 63,4 61,9 -1,5 -2,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,0 35,4 0,5 1,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,4 50,0 4,6 10,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 11,8 15,5 3,7 31,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 18,8 21,8 3,1 16,5
X Toimiala tuntematon 00 2,2 6,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_035_fi.html