Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Väestölaskentatietoja käytetään yhteiskunnan rakenteen ja siinä tapahtuvien muutosten kuvaamisessa ja suunnittelussa. Väestölaskentoja tehdään lähes kaikissa maailman maissa. Tietojen vertailtavuuden turvaamiseksi YK ja EU antavat suosituksia väestölaskentojen tietosisällöstä, tietojen määrittelyistä ja käytettävistä luokituksista.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestölaskennat [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaelaskp/meta.html