Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.3.2007

Suomen väestö 2006

Suomen virallinen väkiluku 31.12.2006 oli 5 276 955, joista miehiä oli 2 583 742 ja naisia 2 693 213. Suomen väkiluku kasvoi vuoden 2006 aikana 21 375 hengellä. Väkimäärän lisäys oli suurin vuoden 1993 jälkeen. Miesten määrä lisääntyi 11 392 ja naisten 9 983 hengellä.

0-14 -vuotiaita lapsia oli 17,1 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 16,5 prosenttia väestöstä. 100 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 410, joista miehiä 56 ja naisia 354. 1800-luvulla syntyneitä henkilöitä oli vuodenvaihteessa väestössä enää kolme, yksi mies ja kaksi naista.

Määrällisesti ja suhteellisesti eniten väestön määrä lisääntyi Uudenmaan maakunnassa. Lisäys oli 14 450 henkeä eli 1,1 prosenttia. Määrällisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, 1 015 hengellä. Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Kainuun maakunnassa, 1,1 prosenttia.

Vuoden 2007 alussa tapahtuneiden kuntaliitosten jälkeen Suomessa on nyt 416 kuntaa. Vuoden 2006 aikana väkiluku kasvoi 165 kunnassa ja väheni 249 kunnassa. Määrällisesti eniten väkilukuaan kasvatti Helsinki, 3 616 hengellä ja suhteellisesti eniten Liminka, 6,4 prosenttia. Väkiluku väheni määrällisesti eniten Varkaudessa, 303 hengellä ja suhteellisesti eniten Sottungan kunnassa, 5,5 prosenttia.

Väestö iän mukaan vuosina 1980-2006

Vuosi Väkiluku  Ikä 0 - 14  Ikä 15 - 64 Ikä 65 +  0 - 14 % 15 - 64 % 65 + %
               
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382 20,2 67,8 12,1
1985 4 910 664 951 532 3 341 398 617 734 19,4 68,0 12,6
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965 19,3 67,2 13,5
1995 5 116 826 971 770 3 412 639 732 417 19,0 66,7 14,3
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0
2005 5 255 580 906 904 3 507 511 841 165 17,3 66,7 16,0
               
2006 5 276 955 901 181 3 507 057 868 717 17,1 66,5 16,5

Suomessa asui vakinaisesti vuoden 2006 lopussa 5 155 216 Suomen kansalaista eli 97,7 prosenttia väestöstä ja 121 739 ulkomaiden kansalaista eli 2,3 prosenttia väestöstä. Ulkomaiden kansalaisten määrä lisääntyi vuoden 2006 aikana 7 887 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Venäjän (25 326 henkeä), Viron (17 599 henkeä), Ruotsin (8 265 henkeä) ja Somalian (4 623 henkeä) kansalaiset. Ulkomailla syntyneitä henkilöitä asui maassamme 187 910 henkilöä.

Väestöstä äidinkieleltään suomenkielisiä oli 4 828 747 henkeä (91,5 %), ruotsinkielisiä 289 609 henkeä (5,5 %) ja saamenkielisiä 1 772 henkeä (0,03 %).

Muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia oli 156 827 eli 3,0 prosenttia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat venäjänkieliset (42 182 henkeä), vironkieliset (17 489 henkeä), englanninkieliset (9 659 henkeä), somaliankieliset (8 990 henkeä) ja arabiankieliset (7 564 henkeä).

Väestö syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan 31.12.2006

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Marja Tammilehto-Luode

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2006/vaerak_2006_2007-03-23_tie_001.html