Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2019

  2019
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 3 595 831 -2 624 897 .. 1) 28 002 854 15 398 102
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 446 257 -2 626 960 1 901 569 27 025 290 15 398 102
Lakisääteinen tapaturma 472 942 -416 479 147 874 234 981 1 463 086
Urheilijoiden tapaturma 2 028 -1 122 504 60 600
Muu tapaturma 168 648 -100 906 148 691 1 886 532 9 012 005
Sairaus 391 331 -312 182 635 767 2 145 842 4 922 411
Maa-ajoneuvot 675 942 -540 847 405 317 2 652 620 .
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. .
Ilma-alukset .. .. .. .. .
Alukset 87 045 -58 785 7 849 203 015 .
Kuljetettavat tavarat 44 291 -22 814 51 239 1 556 130 .
Tulipalo ja luonnonvoimat 322 614 -228 506 24 943 2 879 529 .
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 480 714 -342 448 348 266 2 774 147 .
Moottoriajoneuvon vastuu 560 639 -386 708 88 200 4 917 210 .
Ilma-aluksen vastuu 0 0 0 0 .
Vesiliikennealuksen vastuu 4 030 -1 406 138 47 725 .
Yleinen vastuu 77 527 -117 394 19 365 3 363 267 .
Luotto 277 -1 1 15 123 .
Takaus 25 096 -3 447 180 7 650 .
Muut varallisuusvahingot 60 724 -41 303 11 016 911 124 .
Oikeusturva 71 553 -52 605 12 219 3 430 332 .
Matka-apu 0 0 0 0 .
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 149 574 2 063 .. 977 564 .
Kotimainen jälleenvakuutus 91 213 -52 887 115 151 .
Ulkomainen jälleenvakuutus 58 362 54 951 .. 977 413 .
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2019, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_004_fi.html