Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.7.2008

Velkaantumistilaston ennakko: yksityisten henkilöiden velkaantuminen lisääntynyt eniten nuoremmissa ikäryhmissä

Suomalaisista henkilöistä 41 prosentilla oli velkaa vuonna 2007. Asuntovelallisia oli 23 prosenttia kaikista henkilöistä. Suhteellisesti eniten velkaantuneita oli 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa yli kolmella neljäsosalla oli velkaa. Velkaantuneiden osuus väestöstä oli huomattavasti pienempi ikääntyneillä. Yli 60-vuotiaista henkilöistä vain joka neljännellä ja yli 70-vuotiaista vain noin joka kahdeksannella on velkaa. Sekä velallisten että asuntovelallisten henkilöiden osuus on kasvanut vuodesta 2002. Velallisten osuus on kasvanut eniten 30–34-vuotiaiden ikäryhmissä.

Velallisten henkilöiden osuus ikäryhmittäin vuosina 2002 ja 2007, prosenttia ikäryhmän henkilöistä

Velallisten henkilöiden osuus ikäryhmittäin vuosina 2002 ja 2007, prosenttia ikäryhmän henkilöistä

Myös asuntovelallisia oli suhteellisesti eniten 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä, noin 57 prosenttia. Lisäksi yli puolella 40–44-vuotiaista oli asuntovelkaa. Asuntovelallisten osuus on vuodesta 2002 kasvanut eniten 30–39-vuotiaiden ryhmässä, yli kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Velan määrä velallista henkilöä kohden oli vuonna 2007 noin 39 000 euroa. Keskimääräinen velan määrä oli suurin samoissa ikäryhmissä, joissa myös velallisten osuus oli suurin. Ikäryhmissä 30–44-vuotiaat keskimääräinen velka oli yli 50 000 euroa. Nuorimmilla ikäryhmillä oli keskimääräistä suuremmat asuntovelat. Kun kaikkien asuntovelkojen keskiarvo oli noin 49 000 euroa, oli 20–39-vuotiailla asuntovelan suuruus keskimäärin yli 60 000 euroa.

Suomalaisten velkaantuminen on lisääntynyt varsin nopeasti. Velkojen kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2002 86 prosentilla ja asuntovelkojen määrä on yli kaksinkertaistunut. Asuntovelan määrä asuntovelallista henkilöä kohden on kasvanut vuodesta 2002 noin 60 prosentilla. Kasvu on neljä prosenttiyksikköä vähemmän, kuin koko velkamäärän kasvu velallista kohden.

Tiedot ovat ennakollisia ja perustuvat Tilastokeskuksen uuteen velkaantumistilastoon. Tilaston perusaineisto on poimittu verohallinnon tietokannasta, joka on koko väestön kattava rekisteriaineisto. Ennakkotiedot perustuvat tarkistamattomaan henkilötason aineistoon. Tilastosta ilmestyy lokakuussa julkistus, jossa tarkastellaan lähemmin kotitalouksien velkaantumista sukupuolen, iän ja eri aluetasojen mukaan.


Lähde: Velkaantumistilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Honkkila (09) 1734 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 3.7.2008

Viittausohje:

Tilasto: Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2007/velk_2007_2008-07-03_tie_001_fi.html