Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.10.2008

Asuntokunnilla velkaa keskimäärin 58 540 euroa

Asuntokunnista 58 prosentilla oli velkaa vuonna 2007. Kaikkiaan velkaisia asuntokuntia oli 1 453 000. Vuodesta 2002 niiden määrä on kasvanut noin 150 000 asuntokunnalla. Velkaa niillä oli keskimäärin 58 540 euroa velallista asuntokuntaa kohti. Vuodesta 2002 on velallisten määrä kasvanut 12 prosenttia ja keskimääräiset velat 66 prosenttia. Asuntokuntien lainakanta on kasvanut tarkasteluajanjaksona vuosittain noin 12 - 15 prosenttia. Suurinta kasvu oli vuonna 2005, jolloin se kasvoi 14,7 prosenttia. Vuonna 2007 lainakanta kasvoi enää 11,6 prosenttia.

Asuntokuntien velat kasvoivat 80 prosenttia ja käytettävissä olevat rahatulot 20 prosenttia vuodesta 2002 vuoteen 2006. Asuntokuntien velkaantumisaste, velkojen suhde käytettävissä oleviin rahatuloihin, kasvoi tarkasteluaikana 70 prosentista 98 prosenttiin. Velkaantumisaste oli korkein asuntokunnissa, joiden viitehenkilö oli 25 - 34 -vuotias.183 prosenttia tuloista. 35 - 44 -vuotiailla velat asuntokuntaa kohti olivat puolitoistakertaiset käytettävissä oleviin vuosituloihin verrattuna. Eniten tarkasteluaikana kasvoi nuorimpien, alle 25 -vuotiaiden velkaantumisaste: vuonna 2002 se oli 58 prosenttia ja 88 prosenttia vuonna 2006.

Asuntokuntien velkaantumisaste ikäluokittain 2002 - 2006, %

Viitehenkilön ikä 2002    2003    2004    2005    2006   
Yhteensä 70 76 82 91 98
–24 58 64 69 80 88
25–34 125 139 151 171 183
35–44 104 114 124 138 149
45–54 64 69 74 83 89
55–64 38 41 44 49 52
65– 12 12 14 15 17

Useimmin velallisia olivat asuntokunnat, joiden viitehenkilö on 25 - 44 -vuotias. Näistä noin 80 prosentilla oli velkaa. Hieman yli puolella niistä oli asuntovelkaa. Niiden lainamäärätkin olivat suurimmat: kaikkiaan sellaisilla oli velkaa velallista asuntokuntaa kohden 79 000 euroa, asuntovelkaa asuntovelallista asuntokuntaa kohden 94 000 euroa. Asuntovelallisten osuus pienenee merkittävämmin vasta yli 55 -vuotiaiden joukossa, joista niistäkin vielä kaksi viidestä oli asuntovelallisia asuntokuntia. Muut velat jakautuivat aika tasaisesti eri ikäisille, niitä oli reilusti yli puolella 25 - 54 -vuotiaiden asuntokunnista. Kolmannes alle 34 -vuotiaiden asuntokunnista oli opintovelallisia. Suurimmillaan, noin 6 000 euroa asuntokuntaa kohti, opintovelat olivat 25 - 34 -vuotiailla.

Lapsettomilla asuntokunnilla oli velkaa harvemmin kuin sellaisilla, joilla oli lapsia. Puolet lapsettomista asuntokunnista oli velattomia, mutta yksilapsisista vain viidennes ja mikäli lapsia oli useampia joka kymmenes. Velkamäärätkin kasvoivat lapsiluvun kasvaessa: lapsettomilla oli velkaa keskimäärin 42 800 euroa, yksilapsisilla 75 700 ja vähintään viisilapsisilla 110 500 euroa asuntokuntaa kohti. Asuntovelkaa oli reilulla viidenneksellä lapsettomista mutta yksilapsisista hieman yli puolella ja useampilapsisista kahdella kolmesta. Asuntovelatkin kasvoivat lapsiluvun kasvaessa, tosin vain vähän sen jälkeen kun lapsia oli vähintään kaksi, samoin kulutusluottojen yleisyys ja määrä.

Yksinhuoltajista 70 prosentilla oli velkaa ja 36 prosentilla asuntovelkaa. Velallista kohti heillä oli velkaa 43 400 euroa ja asuntovelkaa asuntovelallisilla 67 000 euroa. Kahden aikuisen lapsiasuntokunnista velkaa oli lähes yhdeksällä kymmenestä, asuntovelkaa 69 prosentilla.

Velallisten määrä on vuodesta 2002 kasvanut eniten Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla, vähiten Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa. Asuntovelallisten osuus kasvoi edellisten lisäksi myös Itä-Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Asuntovelat kasvoivat eniten Itä-Uudellamaalla, 75 prosenttia asuntokuntaa kohti. Myös muut velat kasvoivat eniten Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Asuntovelkaisimpia olivat Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Ahvenanmaan asuntokunnat, vähiten velkaa taas oli Pohjois-Karjalan, Lapin ja Kainuun asukkailla. Pääkaupunkiseudulla asuntovelallisia oli hieman koko maata vähemmän, mutta velkaa heillä oli keskimäärin lähes kolmannes enemmän.

Asuntovelat asuntovelallista asuntokuntaa kohti maakunnittain 2002 ja 2007

Asuntovelat asuntovelallista asuntokuntaa kohti maakunnittain 2002 ja 2007

Lähde: Velkaantumistilasto 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 15.10.2008

Viittausohje:

Tilasto: Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2007/velk_2007_2008-10-15_tie_001_fi.html