Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.6.2016

Asuntokunnilla asuntovelkaa keskimäärin 95 740 euroa

Asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 95 740 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohti vuonna 2015, ilmenee Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta. Eniten asuntovelkaa, keskimäärin 124 560 euroa, oli asuntokunnilla, joiden viitehenkilö oli 25–34-vuotias. Keskimääräinen asuntovelka kasvoi edellisvuodesta reaalisesti 1,7 prosenttia. Eniten edellisvuodesta, 3,4 prosenttia, kasvoivat 55–64-vuotiaiden asuntovelat. Vuodesta 2010 ovat yli 45-vuotiaiden asuntovelat kasvaneet seitsemän prosenttia, alle 35-vuotiaiden keskimääräiset asuntovelat eivät sen sijaan tällä vuosikymmenellä ole enää reaalisesti kasvaneet.

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002–2015, euroa vuoden 2015 rahassa

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002–2015, euroa vuoden 2015 rahassa

Velallisia asuntokuntia oli vuonna 2015 kaikkiaan 1,4 miljoonaa. Hieman yli puolella, 53 prosentilla asuntokunnista oli siten velkaa. Velallisten asuntokuntien lukumäärä on vuodesta 2002 kasvanut 111 500 asuntokunnalla eli yhdeksän prosenttia. Asuntovelallisten asuntokuntien määrä kasvoi tänä aikana noin kolmanneksen eli 216 900 asuntokunnalla. Vuonna 2015 asuntovelkaa oli 876 900 asuntokunnalla eli kolmanneksella kaikista.

Kaikkiaan asuntokunnilla oli velkaa 114,8 miljardia euroa vuonna 2015, mikä oli reaalisesti 2,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntovelkaa asuntokunnilla oli 83,9 miljardia euroa eli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velat kasvoivat 4,8 prosenttia, niitä asuntokunnilla oli 7,0 miljardia euroa. Opinto- ja muita velkoja asuntokunnilla oli 23,9 miljardia euroa vuonna 2015.

Eniten asuntovelkaa oli Uudenmaan ja Ahvenanmaan asuntovelallisilla asuntokunnilla. Uudellamaalla keskimääräinen asuntovelka oli 123 150 euroa ja Ahvenanmaalla 117 580 euroa. Pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla oli asuntovelkaa keskimäärin 129 830 euroa. Vähiten, keskimäärin 79 890 euroa, asuntovelkaa oli Pohjois- ja Itä-Suomen asuntovelallisilla.

Vuonna 2015 Suomessa oli 135 680 asuntokuntaa, joilla oli velkaa yli 200 000 euroa. Niin paljon velkaa oli 5,2 prosentilla kaikista ja 9,7 prosentilla velallisista asuntokunnista. Vuonna 2002 reaalisesti yhtä paljon velkaa oli vain 22 140 asuntokunnalla, eli alle prosentilla kaikista ja 1,7 prosentilla velallisista asuntokunnista. Vuosina 2005–2008 kasvoi sellaisten asuntokuntien lukumäärä, joilla oli velkaa vähintään 200 000 euroa, vuosittain yli 17 000 asuntokunnalla. Vuoden 2010 jälkeen suuret, yli 200 000 euron velat ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin. Vuosina 2010–2015 niin velkaisten asuntokuntien lukumäärä kasvoi 11 200 asuntokunnalla eli yhdeksän prosenttia.

Asuntokuntien korkomenot olivat vuonna 2015 yhteensä 1,8 miljardia euroa, eli seitsemän prosenttia edellisvuotista vähemmän. Asuntolainan korkoja niistä oli 1,1 miljardia euroa, mikä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista vähemmän. Velallista asuntokuntaa kohti korkomenot olivat 1 320 euroa. Asuntokuntien korkomenojen määrä on vaihdellut huomattavasti lainakannan muutoksia enemmän. Suurimmillaan korkomenot olivat vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2008 asuntokunnat maksoivat korkoja kaikkiaan 5,2 miljardia euroa eli 3 600 euroa velallista asuntokuntaa kohti vuoden 2015 rahassa.


Lähde: Velkaantumistilasto 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 22.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2015/velk_2015_2016-06-22_tie_001_fi.html