Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.6.2021

Pääkaupunkiseudun asuntokunnilla eniten asuntovelkaa

Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli vuonna 2020 asuntovelkaa keskimäärin 106 120 euroa, ilmenee Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta. Edellisvuodesta keskimääräinen asuntovelka kasvoi reaalisesti 3,5 prosenttia. Eniten asuntovelkaa oli pääkaupunkiseudun asuntokunnilla, keskimäärin 157 280 euroa. Pääkaupunkiseudulla asuntovelat myös kasvoivat selvästi eniten, 5,6 prosenttia edellisvuodesta. Muualla Suomessa keskimääräisten asuntovelkojen kasvu oli parin prosentin luokkaa. Vähiten asuntovelkaa oli Pohjois- ja Itä-Suomen asuntovelallisilla, keskimäärin 83 710 euroa.

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002–2020, vuoden 2020 rahassa

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002–2020, vuoden 2020 rahassa

Vuonna 2020 Suomessa oli 1,46 miljoonaa asuntokuntaa, joilla oli velkaa. Velallisia asuntokuntia oli siten 53 prosenttia kaikista asuntokunnista. Velkaa niillä oli yhteensä 131,6 miljardia euroa, mikä oli reaalisesti 3,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asuntokuntien veloista oli asuntovelkaa 92,2 miljardia, elinkeinotoimintaa ja tulonhankintaa varten otettua velkaa 8,7 miljardia ja muuta velkaa 30,7 miljardia euroa. Muu velka käsittää kulutukseen ja suurehkoihin hankintoihin otetut velat sekä opintovelat. Eniten, 7,6 prosenttia edellisvuodesta kasvoivat asuntokuntien muut velat. Asuntokuntien asuntovelat kasvoivat 2,6 prosenttia ja elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velat supistuivat 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Runsaalla viidenneksellä velallisista asuntokunnista oli velkaa korkeintaan 10 000 euroa ja puolella korkeintaan 50 000 euroa vuonna 2020. Vähintään 200 000 euroa velkaa oli 180 100 asuntokunnalla, eli seitsemällä prosentilla kaikista ja 12 prosentilla velallisista asuntokunnista. Edellisvuodesta niin velkaisten asuntokuntien lukumäärä kasvoi seitsemän prosenttia. Vähintään 300 000 euroa velkaa oli 68 200 asuntokunnalla eli kahdella prosentilla kaikista ja viidellä prosentilla velallisista asuntokunnista. Näiden asuntokuntien määrä kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2020 asuntovelkaa oli 868 900 asuntokunnalla, eli 31 prosentilla kaikista asuntokunnista. Asuntovelallisten asuntokuntien määrä laski hienoisesti edellisvuodesta. Asuntokunnan viitehenkilön iän mukaan tarkasteltuna useimmin asuntovelkaisia olivat asuntokunnat, joiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias. Sen ikäisten asuntokunnista 59 prosentilla oli asuntovelkaa. Harvinaisinta asuntovelka oli alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä, missä asuntovelkaa oli alle seitsemällä prosentilla asuntokunnista.

Asuntovelat olivat yleisiä asuntokunnilla, joissa oli lapsia. Asuntokunnista, joissa oli kaksi aikuista sekä lapsia, 71 prosentilla oli asuntovelkaa vuonna 2020. Asuntovelkaa niillä oli keskimäärin 143 110 euroa. Asuntovelallisilla yksinhuoltajaperheillä asuntovelkaa oli keskimäärin 93 660 euroa. Asuntovelallisilla lapsettomilla kahden aikuisen asuntokunnilla asuntovelkaa oli keskimäärin 94 600 ja yhden hengen asuntokunnilla 71 850 euroa.

Vuonna 2020 asuntokunnat maksoivat korkoja yhteensä 1,6 miljardia euroa eli reaalisesti 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntolainan korkoja niistä oli 800 miljoonaa euroa, mikä oli viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Asuntokunnat maksoivat korkoja keskimäärin 1 100 euroa velallista asuntokuntaa kohti, kun vastaava luku edellisvuonna oli 1 130 euroa. Asuntovelalliset asuntokunnat maksoivat asuntoveloistaan korkoja keskimäärin 920 euroa.


Lähde: Velkaantumistilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Auli Hämäläinen 029 551 3615, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2020/velk_2020_2021-06-24_tie_001_fi.html