Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Taulukko valtion takauksista sisältää sektorikohtaista tietoa valtion, valtion liikelaitosten ja erityisluottolaitosten myöntämistä uusista valtion takauksista, poistuneista takauksista, takauskannasta, maksetuista korvauksista, takaisin perintätuotoista ja takaisin maksutuloista.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion takaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6669. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtak/meta.html