Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo vuosina 2004* ja 2005*

   Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2004* 2005* 2004* 2005* 2004* 2005*
Palkat ja palkkiot 1) 59 061 61 736 47,2 47,4 4,5 4,5
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 14 692 15 454 11,7 11,9 4,5 5,2
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 32 327 33 311 25,8 25,6 9,7 3,0
   Yritykset 13 028 12 872 10,4 9,9 20,2 -1,2
   Asuntoyhteisöt -229 -125 -0,2 -0,1 ,,  
   Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -618 732 -0,5 0,6 ,,  
   Julkisyhteisöt 2 285 2 411 1,8 1,9 15,5 5,5
   Kotitaloudet 17 324 16 918 13,8 13,0 5,5 -2,3
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 1 122 1 032     -6,5 -8,0
      yrittäjätulo metsätaloudesta 813 785     -3,6 -3,4
      laskennallinen asuntotulo 3 801 3 902     3,1 2,7
      muu yrittäjätulo 3 403 3 405     5,2 0,1
   Kotitalouksia palvelevat voittoa    tavoittelemattomat yhteisöt 537 503 0,4 0,4 25,2 -6,3
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) 19 110 19 790 15,3 15,2 3,9 3,6
Kansantulo 125 190 130 291 100,0 100,0 5,7 4,1
Kiinteän pääoman kuluminen 24 007 24 847     3,0 3,5
Bruttokansantulo 149 197 155 138     5,2 4,0
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 222 231     33,7 4,1
Kansantulo henkeä kohti, euroa 23 949 24 841     5,4 3,7
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 227 5 245     0,3 0,3
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

Päivitetty 1.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2005, Kansantulo vuosina 2004* ja 2005* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-03-01_tau_003.html