Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Nettoluotonanto vuosina 2004* ja 2005*

  Milj.  euroa   Muutos, milj. euroa
2004* 2005* 2004* 2005*
Koko kansantalous 6 267 3 848 663 -2 419
Yritykset  6 365 5 177 993 -1 188
Asuntoyhteisöt  -111 -51 10 60
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  -1 134 575 -393 1 709
Julkisyhteisöt 2 834 3 796 -510 962
    Valtionhallinto  364 961 -196 597
    Paikallishallinto  -997 -1 150 -198 -153
    Työeläkelaitokset 3 838 4 069 -69 231
    Muut sosiaaliturvarahastot  -371 -84 -47 287
Kotitaloudet  -727 -3 971 1 050 -3 244
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  275 365 18 90
Sektoreittain jakamaton  -1 235 -2 043 -505 -808
Ulkomaat  -6 267 -3 848 -663 2 419

Päivitetty 1.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2005, Nettoluotonanto vuosina 2004* ja 2005* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-03-01_tau_004.html