Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo vuosina 2006* - 2007*

  Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007*
Palkat ja  palkkiot 1) 64 898 68 686 45,1 44,4 4,8 5,8
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 16 080 16 924 11,2 10,9 3,1 5,2
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 42 295 48 060 29,4 31,0 13,6 13,6
    Yritykset 19 009 21 846 13,2 14,1 20,4 14,9
    Asuntoyhteisöt -190 -383 -0,1 -0,2 .. ..
    Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 501 1 966 1,0 1,3 58,0 31,0
    Julkisyhteisöt 3 930 5 135 2,7 3,3 32,1 30,7
    Kotitaloudet 17 355 18 765 12,1 12,1 2,3 8,1
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 690 947 0,5 0,6 -16,5 37,2
      yrittäjätulo metsätaloudesta 1 178 1 794 0,8 1,2 5,8 52,3
      laskennallinen asuntotulo 3 322 2 496 2,3 1,6 -10,1 -24,9
      muu yrittäjätulo 3 940 4 060 2,7 2,6 1,6 3,0
    Kotitalouksia palvelevat voittoa
    tavoittelemattomat yhteisöt
690 731 0,5 0,5 6,2 5,9
Tuotannon ja tuonnin verot miinus
tukipalkkiot 2)
20 513 21 178 14,3 13,7 3,7 3,2
Kansantulo 143 786 154 848 100,0 100,0 6,9 7,7
Kiinteän pääoman kuluminen 24 944 27 066 .. .. 5,5 8,5
Bruttokansantulo 168 730 181 914 .. .. 6,7 7,8
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 500 400 .. .. 66,7 -20,0
Kansantulo henkeä kohti, euroa 27 303 29 279 .. .. 6,4 7,2
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 266 5 289 .. .. 0,4 0,4
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto.
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

* Ennakkotieto. Vuoden 2007 tietoja tarkistetaan tammikuussa 2009. Aikasarjoja tarkistetaan vuoden 2009 aikana. Vuodesta 1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 10.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2007, Kansantulo vuosina 2006* - 2007* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tau_003.html