Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Nettoluotonanto vuosina 2006* - 2007*

  Milj. euroa 
2006* 2007*
Koko kansantalous 8 421 9 720
Yritykset  7 954 6 902
Asuntoyhteisöt  -119 -297
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  1 267 1 338
Julkisyhteisöt 6 692 9 584
    Valtionhallinto  1 428 3 810
    Paikallishallinto  -358 -137
    Sosiaaliturvarahastot 5 622 5 911
      Työeläkelaitokset 5 300 5 394
      Muut sosiaaliturvarahastot  322 517
Kotitaloudet  -5 987 -6 516
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  459 442
Sektoreittain jakamaton  -1 845 -1 733
Ulkomaat  -8 421 -9 720

* Ennakkotieto. Vuoden 2007 tietoja tarkistetaan tammikuussa 2009. Aikasarjoja tarkistetaan vuoden 2009 aikana. Vuodesta 1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 10.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2007, Nettoluotonanto vuosina 2006* - 2007* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tau_004.html