Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Huoltotase vuosina 2007*-2008* 1)

  Käypiin hintoihin, milj. euroa Viitevuoden 2000 hintoihin, milj. euroa Arvon muutos, % Hinnan muutos, % Volyymin muutos, %
2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008*
Taloustoimi                    
Bruttokansantuote markkinahintaan 179 659 186 164 163 591 165 094 7,6 3,6 3,2 2,7 4,2 0,9
Tavaroiden ja palvelujen tuonti 73 056 74 979 67 043 66 167 8,7 2,6 2,1 4,0 6,5 -1,3
Tarjonta yhteensä 252 715 261 143 230 046 230 681 7,9 3,3 2,9 3,1 4,9 0,3
Tavaroiden ja palvelujen vienti 82 127 82 210 83 340 82 451 8,8 0,1 0,7 1,2 8,1 -1,1
Kulutusmenot 129 123 136 845 112 017 114 130 5,5 6,0 2,9 4,0 2,5 1,9
Yksityiset kulutusmenot 90 685 95 693 82 304 83 928 5,6 5,5 2,3 3,5 3,3 2,0
Julkiset kulutusmenot 38 438 41 152 29 942 30 445 5,1 7,1 4,3 5,3 0,8 1,7
Kiinteän pääoman brottomuodostus 36 566 38 380 32 857 33 191 13,6 5,0 4,5 3,9 8,7 1,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 32 047 33 653 29 105 29 497 13,8 5,0 4,4 3,6 9,0 1,3
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4 519 4 727 3 809 3 760 12,6 4,6 5,4 6,0 6,8 -1,3
Varastojen muutokset 3 465 1 586 . . . . . . . .
Kysynnän erät yhteensä 251 281 259 021 230 310 230 051 8,1 3,1 2,4 3,2 5,5 -0,1
Tilastollinen ero 1 434 2 122 . . . . . . . .
1) *Ennakkotieto. Aikasarjoja tarkistetaan vuoden 2010 aikana. Vuodesta1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.

Lähde: Kansantalouden tilinpito. Ennakkotietoja, Vuosi 2008 ja 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2008, Huoltotase vuosina 2007*-2008* 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_tau_002_fi.html