Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo vuosina 2007*-2008* 1)

  Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008*
Taloustoimi            
Palkat ja palkkiot        68 729        73 615        45,1        47,0        5,9        7,1
Työnantajan sosiaaliturvamaksut       16 919 17 855 11,1 11,4 5,2 5,5
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto        45 749 43 837 30,0 28,0 8,1 –4,2
Yritykset       19 154 15 991 12,6 10,2 3,2 –16,5
Asuntoyhteisöt        –384 –477 –0,3 –0,3 102,1 24,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset        1 262 1 383 0,8 0,9 –16,0 9,6
Julkisyhteisöt        5 175 5 640 3,4 3,6 33,3 9,0
Kotitaloudet      19 806 20 524 13,0 13,1 10,9 3,6
siitä yrittäjätulo maataloudesta        1 029 745 0,7 0,5 10,6 –27,6
yrittäjätulo metsätaloudesta        1 803 1 808 1,2 1,2 51,1 0,3
laskennallinen asuntotulo        2 429 2 244 1,6 1,4 –26,7 –7,6
muu yrittäjätulo       4 074 4 029 2,7 2,6 4,4 –1,1
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelematt        736 776 0,5 0,5 6,7 5,4
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot       21 110 21 423 13,8 13,7 3,4 1,5
Kansantulo        152 507 156 730 100,0 100,0 6,1 2,8
Kiinteän pääoman kuluminen       27 066 28 149 . . 8,5 4,0
Bruttokansantulo        179 573 184 879 . . 6,5 3,0
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa)        399 100 . . –20,2 –74,9
Kansantulo henkeä kohti, euroa       28 836 29 500 . . 5,7 2,3
Keskiväkiluku, 100 henkeä       52 887 53 128 . . 0,4 0,5
1) *Ennakkotieto. Aikasarjoja tarkistetaan vuoden 2010 aikana. Vuodesta1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.

Lähde: Kansantalouden tilinpito. Ennakkotietoja, Vuosi 2008 ja 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2008, Kansantulo vuosina 2007*-2008* 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_tau_003_fi.html