Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.7.2010

Bruttokansantuote väheni 8 prosenttia viime vuonna

Suomen bruttokansantuote supistui Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 8,0 prosenttia. Maaliskuussa julkaistujen ensimmäisten ennakkotietojen mukaan vähennys oli 7,8 prosenttia. Bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaansaatu arvonlisäys oli 171 miljardia euroa. Tilastokeskus on tarkistanut myös vuosien 2007 ja 2008 kansantalouden tilinpitoa. Bruttokansantuote kasvoi 5,3 prosenttia vuonna 2007 ja 0,9 prosenttia vuonna 2008. Aiemmin kasvu-luvuiksi arvioitiin vastaavasti 4,9 ja 1,2 prosenttia.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Arvonlisäyksen volyymi aleni vuonna 2009 melkein kaikilla toimialoilla. Eniten tuotanto väheni tehdasteollisuudessa ja kaupassa, joiden arvonlisäys supistui viidenneksen. Koko talouden työn tuottavuus aleni viime vuonna 3,5 prosenttia.

Tuotantoa vähensi kaikkien kysyntäerien supistuminen. Erityisesti vienti ja investoinnit romahtivat. Viennin volyymi väheni 20 prosenttia ja tuonnin volyymi 18 prosenttia. Investointien volyymi supistui lähes 15 prosenttia. Varastot vähenivät viime vuonna ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Yksityiset kulutusmenot vähenivät viime vuonna 1,9 prosenttia, mutta julkiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 1,2 prosenttia.

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi lamasta huolimatta edelleen viime vuonna, reaalisesti 2,4 prosenttia. Aiemmin kasvuksi arvioitiin prosentti. Tiedot tarkentuivat, koska sosiaalietuuksia (työttömyysavustuksia) ja omaisuustuloja kertyi aiemmin arvioitua enemmän. Kotitalouksien palkkasumma aleni 1,2 prosenttia, mutta sosiaalietuudet kasvoivat ja verotus keveni. Työttömyyden kasvun takia palkkatulot alenivat, vaikka ansiotaso kohosi neljä prosenttia. Sosiaalietuudet kasvoivat 9,1 prosenttia, erityisesti eläkesumma kasvoi.

Tulojen kasvusta huolimatta kotitaloudet vähensivät kulutustaan, minkä takia säästämisaste muuttui positiiviseksi. Myös kotitalouksien rahoitusasema muuttui viime vuonna ylijäämäiseksi 0,6 miljardia euroa.

Yritysten toimintaylijäämä eli liikevoitto supistui nimellisesti peräti 38 prosenttia edellisestä vuodesta. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 45 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja osinkoja 15 prosenttia vähemmän. Yritykset vähensivät kiinteitä investointeja kotimaahan 22 prosenttia ja pienensivät myös varastojaan tuntuvasti. Niiden takia yritysten rahoitusasema oli ylijäämäinen, 3,6 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni viime vuonna jyrkästi ja muuttui ylijäämäisestä 4,7 miljardia euroa alijäämäiseksi. Julkisyhteisöjen ns. EMU-alijäämä oli 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun sen aiemmin arvioitiin olleen 2,2 prosenttia.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2000–2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-07-15_tie_001_fi.html