Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.7.2014

Bruttokansantuote supistui 1,2 prosenttia viime vuonna

Korjattu 30.9.2014 . Korjatut kohdat merkitty punaisella.

Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,2 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan. Maaliskuussa julkaistujen ensimmäisten ennakkotietojen mukaan väheneminen oli 1,4 prosenttia. Kansantuote tarkentui, koska teollisuuden ja muiden alojen välituotekäytöstä saatiin uusia tietoja.

Vuonna 2012 bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,5 prosenttia, kun sen aiemmin arvioitiin supistuneen 1 prosentilla. Tarkentuminen oli osittain seurausta tutkimus- ja kehittämismenojen vähenemisestä.

Kansantalouden tilinpidossa on siirrytty uuteen, Euroopan unionissa käytettävään EKT 2010 -tilinpitojärjestelmään ja uudet aikasarjat on laskettu takautuvasti vuodesta 1975 alkaen. Aikasarjaan tehtyjä tärkeimpiä muutoksia on selostettu tilaston kotisivulla kohdassa: Muutoksia tässä tilastossa .

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia, vanhan EKT95-tilinpidon mukaan (vasen pylväs) ja uuden EKT2010-tilinpidon mukaan (oikea pylväs)

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia, vanhan EKT95-tilinpidon mukaan (vasen pylväs) ja uuden EKT2010-tilinpidon mukaan (oikea pylväs)

Tuotanto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin ja oli vuoden 2006 tasolla. Arvonlisäyksen volyymi väheni melkein kaikilla päätoimialoilla, muun muassa teollisuudessa, rakentamisessa, kaupassa, liikenteessä, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa. Arvonlisäyksen volyymi kasvoi eniten metallien jalostuksessa, kemian teollisuudessa ja metsäteollisuudessa.

Kansantalouden kysyntäerät säilyivät edellisen vuoden tasolla tai pienenivät. Kulutusmenojen volyymi säilyi ennallaan. Yksityiset kulutusmenot vähenivät 0,7 prosenttia, mutta julkiset kulutusmenot kasvoivat 1,5 prosenttia. Yleisradion siirtäminen yrityssektorista valtionhallintoon vähensi yksityisiä kulutusmenoja ja lisäsi julkisia kulutusmenoja.

Investointien volyymi väheni 4,8 prosenttia. Investoinnit melkein kaikkiin tavaratyyppeihin vähenivät. Vain investoinnit maa- ja vesirakennuksiin sekä kuljetusvälineisiin kasvoivat hieman. Uudistetun tilinpidon mukainen investointiaste eli investointien suhde bruttokansantuotteeseen oli 21,2 prosenttia, alin vuoden 1996 jälkeen.

Viennin volyymi väheni 1,7 prosenttia ja tuonnin volyymi 2,5 prosenttia. Tavaroiden viennin ja tuonnin volyymit kasvoivat hieman, mutta palveluiden vienti ja tuonti vähenivät selvästi.

Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä pysyi edellisen vuoden tasolla. Yritysten nettosäästö pieneni edellisestä vuodesta 1,4 miljardia euroa. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli 4,3 miljardia euroa ylijäämäinen. Rahoitusasemaa paransi se, että yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan vähenivät viime vuonna 9 prosenttia.

Julkisyhteisöjen talous oli viime vuonna 4,9 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä oli 2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtionhallinnon alijäämä oli 7 miljardia euroa ja kuntien ja kuntayhtymien alijäämä 1,6 miljardia euroa. Sen sijaan työeläkelaitosten talous oli ylijäämäinen, 3,7 miljardia euroa.

Julkisen talouden kokoa kuvaava julkisen talouden osuus bruttoarvonlisäyksestä oli 21,2 prosenttia.

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo aleni viime vuonna reaalisesti 0,6 prosenttia. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo aleni viime vuonna reaalisesti 0,2 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös julkisen sektorin ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat hyvinvointipalvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kotitalouksien saama palkkatulo kasvoi puoli prosenttia ja sosiaalietuudet 5,8 prosenttia. Kotitalouksien omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 3,2 prosenttia.

Kansantalouden tilinpito 2004-2013, taulukot, PDF


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (342,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.7..2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2013/vtp_2013_2014-07-11_tie_001_fi.html