Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.1.2016

Bruttokansantuote supistui 0,7 prosenttia vuonna 2014

Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,7 prosenttia vuonna 2014 Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan, aiemmin supistumiseksi arvioitiin 0,4 prosenttia. Myös vuoden 2013 kansantalouden tilinpitoa tarkistettiin: bruttokansantuote pieneni 0,8 prosenttia aiemmin arvioidun 1,1 prosentin sijasta kansantalouden tarjonnan ja kysynnän tasapainottamisen seurauksena.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Tuotantoa vähensi viennin ja investointien supistuminen. Viennin volyymi väheni 0,9 prosenttia, mutta tuonnin volyymi säilyi entisellä tasolla vuonna 2014. Investointien volyymi supistui 2,6 prosenttia. Sen sijaan kulutusmenot kasvoivat hieman, volyymiltaan 0,3 prosenttia.

Kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo supistui 1,2 prosenttia vuonna 2014. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,9 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös hyvinvointipalvelut kuten julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 2,1 prosenttia vuonna 2014, mutta volyymiltaan vain 0,4 prosenttia. Kotitalouksien säästämisaste laski vuonna 2014 0,4 prosenttiin eli kotitaloudet kuluttivat vain hieman vähemmän kuin ansaitsivat. Kotitalouksien velkaantumisaste oli 121,6 prosenttia vuonna 2014.

Palkansaajakorvausten osuus kansantulosta oli 60,4 prosenttia vuonna 2014 ja omaisuus- ja yrittäjätulojen osuus 23,7 prosenttia.

Suurimmat tarkistukset kansantalouden tilinpidossa tehtiin Suomen ja ulkomaiden välisiin taloustoimiin. Viennin ja tuonnin lisäksi uusia tietoja saatiin erityisesti ulkomaisista omaisuustuloista ja -menoista. Sekä ulkomailta saadut että ulkomaille maksetut osingot kasvoivat huomattavasti. Vaihtotase parani merkittävästi, mutta oli edelleen 2,5 miljardia euroa alijäämäinen.

Julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2014 tarkentui 3,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Aikasarjoihin tehtiin eräitä pieniä tarkistuksia. Valtionhallinnon ja työeläkelaitosten keskinäisiä tulonsiirtoja ja maksamia eläkkeitä tarkistettiin vuodesta 2004 alkaen. Valtionhallinnon investointeja tarkistettiin vuonna 2012 ja tuloverojen maksajasektoreita tarkistettiin vuosina 2011 ja 2012. Osinkojen maksajasektoreita tarkistettiin vuonna 2012.

Vuoden 2015 ennakkotiedot julkaistaan kahdessa osassa. Bruttokansantuotetta, toimialojen tuotantoa ja kansantalouden tarjontaa ja kysyntää koskevat ennakkotiedot julkaistaan 29.2.2016 osana 4. vuosineljänneksen 2015 neljännesvuositilinpitoa. Sektoritilinpitoa koskevat ennakkotiedot julkaistaan 16.3.2016. Tällöin myös 29.2.2016 julkaistavat ennakkotiedot saattavat hieman tarkentua.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2005 - 2014*, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela 029 551 3316, Markku Räty 029 551 2647, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2014/vtp_2014_2016-01-29_tie_001_fi.html